Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Vader met dochter aan het spelen met blokken trein

Oudercommissie Kinderopvang Woerden

Moeder met dochter op roze achtergrond

Voor Kinderopvang Woerden zijn er 5 oudercommissies actief:

Het doel van de centrale oudercommissie is het behartigen van de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang wordt de kwaliteit van de opvang bewaakt en verbeterd.

Lachende baby op vloerkleed met fles

Waar werkt de centrale oudercommissie aan

De centrale oudercommissie houdt zich bezig met het beleid van Kinderopvang Woerden en dus het beleid dat geldt voor alle vestigingen. Als er klachten, vragen of opmerkingen zijn die betrekking hebben op een vestiging specifiek, dan kun je je richten tot de oudercommissie van de betreffende locatie.

Naast de leuke activiteiten die door hen georganiseerd worden (denk aan de feesten, dag van de leidster en sint/kerst) zijn zij ook het aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld huisregels van de vestiging, klachten die je niet met de directie wilt bespreken of vragen/opmerkingen die je via de oudercommissie van de betreffende locatie (eventueel anoniem) bij de directie wilt neerleggen.

Onderwerpen waar de centrale oudercommissie aan werkt:

 • Algemene kwaliteitsbeleid
 • Algemene beleid m.b.t spel en ontwikkelingsactiviteiten
 • Algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Algemene voedingsbeleid
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
 • Openingstijden
 • Wijzigen van de prijs
 • Vergelijken pedagogisch beleidsplan van de opvang met de kwaliteitseisen uit de wet
 • Met behulp van het GGD-inspectie rapport te controleren of de opvang in de praktijk aan de eisen voldoet.
 • Pedagogisch beleid vertaald in een pedagogisch werkplan
 • 2-jaarlijkse enquête
Vader aan het verven met zoon
Moeder spelen met dochter en blokken

Zo kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang bewaken en verbeteren en onze kinderen een onvergetelijke tijd geven.

Gekleurde wc rollen

Praktische informatie over de centrale oudercommissie

In de centrale oudercommissie zitten leden van de oudercommissie van Villa Kakelbont en Ot en Sien, dan wel ouders die gemandateerd zijn de oudercommissie te vertegenwoordigen. Elke oudercommissie bepaalt wie van de leden deelneemt in de centrale oudercommissie. Het streven is om 3 personen van elke commissie in de centrale oudercommissie te laten zitten.

Een aantal keer per jaar wordt er door de centrale oudercommissie vergaderd. Om de ouders op de hoogte te stellen van het tijdstip van de vergadering wordt de agenda zeven dagen van tevoren op het prikbord van iedere vestiging geplaatst. Er worden notulen geschreven en deze kunnen op verzoek gestuurd worden.

Gekleurde wc rollen Gekleurde wc rollen

Oudercommissie van de BSO

Er wordt getracht drie keer per jaar een oudercommissie bijeenkomst te houden. De notulen van deze bijeenkomsten liggen ter inzage bij de BSO.

De oudercommissie buigt zich o.a. over vraagstukken als:

 • Hoe ga je om met het gebruik van mobiele telefoons?
 • Hoe pas je de activiteiten, faciliteiten, regels en zelfstandigheid aan op de grote leeftijdsverschillen in de groep?
 • In hoeverre is een actief anti-pestbeleid nodig?

Daarnaast heeft de oudercommissie ook de gezellige taak om af en toe een ouderavond of feestje te organiseren of om medewerkers in het zonnetje te zetten. Daarbij vertegenwoordigen we graag de meningen van alle ouders en heb je zelf goede ideeën en/of wil je helpen? Dan hoort de oudercommissie dat graag! 

Bereikbaarheid van alle oudercommissies

De oudercommissies zijn per e-mail bereikbaar.

Centrale oudercommissie: kinderopvangwoerdencoc@gmail.com
Oudercommissie BSO: ocjijenwij@gmail.com
Oudercommissie Villa Kakelbont: ocvillakakelbont.woerden@gmail.com
Oudercommissie Ot en Sien: oudercommissieotensien@gmail.com

Copyright © Kinderopvang Woerden | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud