Skip to content

Ons enthousiaste team

Bij kinderopvang Woerden dragen pedagogisch medewerkers zorg voor de opvang en verzorging van de kinderen. Onze groepsleiding is divers opgeleid (minimaal SPW-3-HBO), heeft ruime ervaring en kennis en ze volgen met regelmaat vak gerelateerde scholing. Waar nodig worden onze vaste medewerkers ondersteund door stagiaires en vrijwilligsters van de stichting Reinaerde.

Het team van Villa Kakelbont stel zich graag aan u voor

De vestigingsmanager coacht de groepsleiding en voert regelmatig groepsoverleg over de dagelijkse gang van zaken op de groep en ontwikkeling van de kinderen (individueel). Tevens beschikken wij over een pedagogische coach/beleidsmedewerker.

Ons uitgangspunt is dat je als pedagogisch medewerker alleen optimaal kunt werken met kinderen als je je bewust bent van je eigen leerkwaliteiten. Om een groeiend en lerend kind goed te kunnen begeleiden, vinden wij het van groot belang dat groepsleidsters goed inzicht hebben in hun eigen leerproces.

Ot en Sien

Het team van Ot en Sien stel zich graag aan u voor

Schrijf direct in of bereken eerst uw toeslag

Het team van BSO Jij & Wij Waterrijk stel zich graag aan u voor

Webdesign en hosting via Punch Creative