Skip to content

Waarom Kinderopvang Woerden?

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg voor uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwd. Ons uitgangspunt is dat uw kind de dag op een prettige manier kan doorbrengen in een huiselijke omgeving. Wij doen er daarom alles aan om te zorgen dat uw kind zich fijn voelt tijdens de opvanguren.

Om de opvang op het kinderdagverblijf en BSO optimaal te laten verlopen werken wij met vaste huisregels en protocollen. Hierin is vastgelegd hoe wij de kinderen verzorgen/begeleiden en aan welke regels wij ons moeten houden. Op deze manier kunnen wij zorg garanderen die is afgestemd op de ontwikkeling van uw kind.

Wilt u één van onze locaties bezoeken? Bel dan gerust voor een vrijblijvende rondleiding

Deskundige zorg

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg voor uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwd. Ons uitgangspunt is dat uw kind de dag op een prettige manier kan doorbrengen in een huiselijke omgeving. Wij doen er daarom alles aan om te zorgen dat uw kind zich fijn voelt tijdens de opvanguren.

Contact met ouders

Wij vinden het dagelijkse contact met ouders bij het brengen en halen belangrijk. Daarom vragen wij u om uw kind voor 9.15 uur te brengen en uiterlijk om 18.15 uur op te halen. Alleen dan hebben onze leidsters gelegenheid met u de overdracht te bespreken. Brengt of haalt u later dan vragen wij u om begrip, de overdracht is dan niet mogelijk.

Praktische zaken

Om uw kind zo goed mogelijk te verzorgen is het belangrijk dat u bepaalde verzorgingsproducten zelf meeneemt naar het kinderdagverblijf.

Denk in elk geval aan de volgende zaken:

  • Fles (alleen voor de babygroep)
  • Eventueel andere voeding speciaal voor uw kind (bijvoorbeeld een groentehapje)
  • Luiers
  • Speen
  • Reserve kleding
  • Slaapzak
  • Knuffel
  • Slofjes

Bij warm/zonnig weer eventueel een petje. Wij bieden zonnebrand aan.
Wij vragen u om voor baby’s zelf de fles voeding mee te geven. Wij zorgen voor de lunch (brood), fruit-/hapjes, gezonde tussendoortjes  en drinken voor de oudere kinderen.

Medicijnen/allergieën

Extra verzorging van uw kind, omdat het bijvoorbeeld allergisch is, medicijnen gebruikt of een handicap heeft, is bij kinderopvang Woerden geen enkel probleem. Wel is het belangrijk dat u bij allergieën of medicijngebruik van uw kind goed overlegt met onze pedagogisch medewerker(s). Wij stellen het op prijs als u ook andere (medische) bijzonderheden meldt.

Wilt u meer weten over het pedagogisch beleidsplan of wilt u een exemplaar ontvangen?

Pedagogische visie: Veilig en vertrouwd

Bij kinderopvang Woerden gaan wij ervan uit dat elk kind zich, op basis van aanleg en temperament, op zijn eigen manier moet kunnen ontwikkelen. Ons team en de totale omgeving van het kinderdagverblijf spelen hierin een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen in een veilige en vertrouwde sfeer. Het is onze taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen.

Wij streven ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen mogelijkheden kennen en benutten. Wij geven ruimte aan de eigenheid van ieder kind. Iedereen is welkom; ook kinderen bij wie bijzonderheden van medische of psychische aard zijn geconstateerd. Zowel in als buiten de groep krijgen kinderen de kans hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid op te bouwen, respect voor zichzelf en voor anderen te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden te trainen. Voorop staat dat de kinderen zich tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf prettig voelen.

Pedagogisch beleidsplan

De pedagogische visie van kinderopvang Woerden is verwerkt in een pedagogisch beleidsplan. Hierin is onder andere te lezen hoe de pedagogische visie in de praktijk tot uiting komt.

Horizontale groep

Ieder kinderdagverblijf heeft 1 horizontale groep vanaf 10 weken tot max 18 maanden. Op deze groep kunnen maximaal 10 kinderen worden geplaatst en er werken bij deze ratio 3 leidsters.

Verticale groepen

Ieder kinderdagverblijf beschikt over 3 verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden (1 t/m 3 jaar) bij elkaar in één groep zitten. In elke groep zitten maximaal 13 kinderen en bij de indeling streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein. Op deze groepen werken bij deze ratio 2 leidsters.

Onze medewerkers werken volgens het pedagogisch beleidsplan en protocollen. Om de kinderen de beste begeleiding te bieden, houden onze medewerkers zich aan ons beleids- en werkplan. Hierdoor is het niet mogelijk om op individuele wensen in te gaan. Mocht dit, om dringende redenen, toch belangrijk zijn voor uw kind, dan kunt u dit met de vestigingsmanager bespreken.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Wij zien kinderopvang als maatwerk en bieden verschillende opvangpakketten

52 weken per jaar

Gedurende het gehele jaar komt uw kind naar de kinderopvang.

40 weken opvang

Dit is opvang gedurende 40 schoolweken per jaar. Geen opvang tijdens schoolvakanties van Midden Nederland.

In Nederland wordt in het kader van het “Rijksvaccinatieprogramma” aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden

Vaccinatie bij infectieziektes

In Nederland wordt in het kader van het “Rijksvaccinatieprogramma” aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden tegen een aantal infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. 

Omdat onze kinderdagverblijven kinderen vanaf 10 weken opvangen, die zeer kwetsbaar zijn voor ziektes, hebben wij in overleg met OC en COC besloten per 01-02-2019 geen kinderen toe te laten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Wij zullen voorafgaand aan een intake gesprek bij een nieuwe plaatsing, ouders vragen de vaccinatiekaart mee te brengen. 

Een ziek kind vraagt (logischerwijs) speciale aandacht en verdient die ook.

Ziek

Als team begrijpen wij dat het heel lastig kan zijn als uw kind ziek is en u moet werken. Toch is het noodzakelijk dat wij als kinderopvangorganisatie regels stellen ten aanzien van de opvang van zieke kinderen. In het algemeen kunt u ervan uit gaan dat het kinderdagverblijf er is voor gezonde kinderen en niet voor de verzorging van zieke kinderen.

Een ziek kind vraagt (logischerwijs) speciale aandacht en verdient die ook. Voor ons is het in de groep met veel andere kinderen echter niet altijd mogelijk die extra aandacht te geven. Het geeft onze leidsters geen goed gevoel om met zieke kinderen op de groep te werken; je wilt wel maar je kunt niet veel. Daarom werken wij met ons ziektebeleid.

Als uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In overleg bepalen we of het nodig is dat uw kind wordt opgehaald.

Als u uw kind ziek thuis houdt. Geeft u de ziekmelding via de OuderApp of OuderLogin door.

Door de huidige personeelstekorten in de kinderopvang zijn wij per 16-02-2023 gestopt met onze extra service van werken met het urenpotje. Dit betrof een extra service van ons waarbij geen recht geldt op financiële compensatie bij de vervallen uren uit het potje. Vanaf heden bieden wij alleen nog de contractuele opvang aan.

Voor meer informatie hierover, neem contact op met uw vestigingsmanager.

 

Gezonde voeding is bij Kinderopvang Woerden erg belangrijk. Pure voeding

Pure voeding

Gezonde voeding vinden wij erg belangrijk. Wij hebben een gevarieerd voedingsaanbod samengesteld gebaseerd op de schijf van vijf van het voedingscentrum. Wij gaan er vanuit dat voeding een daadwerkelijke waarde moet hebben en zoveel mogelijk vrij van E-nummers, geraffineerde suiker en witte bloem moet zijn.

 

Schrijf uw kind nu in of bereken uw toeslag Inschrijven

Wij stellen uw suggesties zeer op prijs Suggesties

Suggesties

Wij streven ernaar om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij stellen het zeer op prijs als u dit bij ons aangeeft.

Als er vragen of problemen zijn dan kunt u zich in eerste instantie richten tot de pedagogisch medewerker(s). Als zij het probleem niet kunnen wegnemen kunt u contact opnemen met uw vestigingsmanager of de directie (Antoinet Velner).

Blijven er problemen bestaan of heeft u het idee dat er niet goed naar u wordt geluisterd dan kunt u contact opnemen met de De Geschillencommissie in Den Haag. Wij geven u hier graag meer informatie over.

Ieder jaar maken wij een verslag van de ingediende en behandelde klachten. Dit verslag is voor de  GGD en ouders op de locatie in te zien.

Webdesign en hosting via Punch Creative